Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Πρακτικά ζημιώθηκαν οι ελληνικές τράπεζες από την μερική συμμετοχή στο buyback – Με αρνητικά κεφάλαια ΕΤΕ και Πειραιώς, πλην της Alpha – Πιθανόν να συμμετάσχουν στο re-opening με επιπλέον 2-3 δισ – Στα 4,2 δισ το όφελος από τον αναβαλλόμενο φόρο


Χωρίς πρακτικό αντίκρισμα, αποδεικνύεται η συμμετοχή των τραπεζών στο buyback στην επαναγορά του ελληνικού χρέους καθώς βρέθηκαν με 1 δισ ευρώ ζημιωμένες.
Με βάση την διαδικασία οι ελληνικές τράπεζες κατείχαν 14,7-15  δις ευρώ ομόλογα και μέχρι την λήξη της διαδικασίας στις 7 Δεκεμβρίου είχαν καταβάλλει τα 10,4 δις ευρώ σε ονομαστικές αξίες. 
Έχει δοθεί παράταση -  re- opening - και οι ελληνικές τράπεζες δεν θα πρέπει να συμμετάσχουν. Στην ανακοίνωση αφήνεται να εννοηθεί ότι όσοι συμμετείχαν στο buyback δεν θα έχουν δικαίωμα τροποποίησης, άρα ίσως να συμμετάσχουν οι ελληνικές τράπεζες αλλά αυτό δεν είναι βέβαιο. Τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι είναι πιθανό να συμμετάσχουν οι ελληνικές τράπεζες πουλώντας επιπλέον ομόλογα ονομαστικής αξίας 2-3 δισ και ίσως και οι Γερμανικές bad bank. 
Στην διαδικασία της επαναγοράς συγκεντρώθηκαν 26,5-26,8 δις ευρώ με τους ξένους να συμμετέχουν με 16,3 δις και τις ελληνικές τράπεζες με 10,4 δις ευρώ ομόλογα σε ονομαστικές αξίες. 
Για τις τράπεζες η μερική συμμετοχή δεν είχε πρακτικό αντίκρισμα.
Οι ελληνικές τράπεζες είχαν 15 δις ομόλογα σε ονομαστικές αξίες έδωσαν τα 10,4 δις και κράτησαν τα 4,6  δις ευρώ, αν δεν τα πωλήσουν και αυτά λόγω του re-opening. 
Το  re-opnening  το επανάνοιγμα της διαδικασίας επαναγοράς θα πραγματοποιηθεί για να καλυφθεί μια διαφορά των 2-3 δις ευρώ σε ονομαστικές αξίες δηλαδή 660 εκατ έως 1 δις ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Να προηγηθούν οι γερμανικές bad bank. Επίσης αν χρειαστεί να πουλήσει μόνο το σχήμα Εθνικής- Eurobank από τις ελληνικές τράπεζες και όχι συνολικά ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος. 
Με βάση τα ομόλογα που πούλησαν έλαβαν ως  κεφάλαιο 3,3-3,4 δις ευρώ, ωστόσο το καθαρό κεφαλαιακό όφελος ήταν 1,4 δις ευρώ με βάση τις αναπροσαρμοσμένες τιμές κτήσης του Μαρτίου 2012. 
Η δυνητική ζημία από τις ιστορικές τιμές κτήσης ήταν 6,65 δις ευρώ.  Δηλαδή οι τράπεζες έχασαν 6,65 δις ευρώ δυνητικό κέρδος ενώ από τα ομόλογα που πούλησαν έλαβαν 3,3-3,4 δις ευρώ με καθαρό κεφαλαιακό όφελος 1,4 δις ευρώ.
Αν σε αυτά συμπεριληφθεί και η αναβαλλόμενη φορολογία 4,2 δις ευρώ που θα είναι το αντάλλαγμα των ελληνικών τραπεζών προκύψει τελική ζημία 1 δις ευρώ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η αναβαλλόμενη φορολογία δεν θα μειώσει τις κεφαλαιακές ανάγκες που σχετίζονται με κοινές μετοχές αλλά μόνο τα ομολογιακά μετατρέψιμα σε μετοχές τα Cocos. 
Όμως οι τράπεζες συνεχίζουν να κατέχουν ελληνικό χρέος σε ονομαστικές αξίες 4,65 δις ευρώ και σε τρέχουσες τιμές 1,5 δις ευρώ. 
Αν αυτό δεν αλλάξει καθώς ακόμη συζητείται στον ΟΔΔΗΧ το ενδεχόμενο να υπάρξει ειδικό re-opening για τις ελληνικές τράπεζες ώστε να αυξηθεί περαιτέρω η συμμετοχή των τραπεζών, μπορούν να ποντάρουν στην άνοδο των τιμών των ομολόγων ώστε να βελτιώσουν τα κεφάλαια τους. 
Προφανώς αν υποχρεωθούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία re-opening επιπρόσθετα οι ελληνικές τράπεζες δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την ήδη αρνητική τους καθαρή θέση.
Το συμπέρασμα από όλα αυτά; 
Αν δεν αλλάξει η διαδικασία επαναγοράς και παραμείνει η συμμετοχή όπως κατεγράφη στις 7 Δεκεμβρίου στην τελευταία ημέρα του buyback οι τράπεζες δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ομόλογα που διακρατούν στα χαρτοφυλάκια τους.
Τα 4,65 δις ευρώ ομόλογα ονομαστικής αξίας αποτελούν την τελευταία ευκαιρία ώστε οι τράπεζες να αποτιμηθούν με θετικά κεφάλαια και έτσι να αποτρέψουν την κρατικοποίηση.
Η Εθνική συνεχίζει να βρίσκεται σε πιο δυσχερή θέση η οποία επιδεινώνετε μετά την συμμετοχή και της Eurobank στο σχήμα, ενώ αρνητικά κεφάλαια εμφανίζει και η Πειραιώς.
Αντιθέτως η Alpha bank αποτιμάται με θετικά κεφάλαια.
Ομόλογα ελληνικού δημοσίου τραπεζών σε ονομαστικές αξίες μετά το buyback και χωρίς να προσμετράται πιθανή συμμετοχή στο re-opening.

Εθνική πριν 4,45 δις μετά 1,4 δις 
Alpha - Emporiki πριν 2,1 δις μετά 670 εκατ
Eurobank πριν 2,41 δις μετά 770 εκατ
Πειραιώς - good ATE πριν  4,27 δις μετά 1,33 δις
ΤΤ πριν 1,4 δισ ευρώ μετά 450 εκατ
Τράπεζες
Ονομαστική αξία ομολόγων μετά το buyback
Τρέχουσα αξία ομολόγων τραπεζών
Κεφάλαια
που ενέγραψαν από την πώληση / Καθαρό κεφαλαιακό κέρδος έναντι των τιμών κτήσης 3/2012
Δυνητική ζημία από τις ιστορικές τιμές κτήσης
Εθνική-Eurobank
2,2
0,726
1,53 / 0,650
-3,1
Alpha-Emporiki
0,670
0,220
0,472 / 0,206
-0,960
Πειραιώς –Good ATE
1,33
0,440
0,990 /0,412
-1,950
TT
0,450
0,148
0,313 / 0,133
-0,640
Σύνολο
4,65
1,534
3,3   / 1,4
-6,65

Επεξεργασία στοιχείων  bankingnews.gr

Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr